Routes

De routes worden gepubliceerd in het programmaboekje. Daarnaast worden de verschillende routes op de dag van wandelen gepubliceerd op onze  website en facebookpagina.

 Startlocaties 

29 mei: Rodenburghal

5 km

 1. 1. Oversteken bij de verkeersregelaars en dan Linksaf de Oldebertweg op en deze tot aan Tolbert uitlopen
 2. 2. Ga hier Rechtsaf de Zuiderweg in
 3. 3. Blijf deze volgen tot aan de Hoofdstraat en hier Oversteken en gelijk Linksaf richting Postwagen
 4. 4. Loop over de Parkeerplaats bij de Postwagen en ga Links langs de Manege
 5. 5. Bij Kruising Rechtsaf en loop achter de Manege en blijf dit pad volgen tot einde
 6. 6. Einde pad Rechtsaf Mensumaweg in en deze uitlopen tot aan de Hoofdstraat
 7. 7. Hier Linksaf richting Midwolde, weg vervolgen (LINKS LOPEN, VEILIG LOPEN) tot 3-sprong met de Bousemalaan/Barckemalaan, ga hier Rechtsaf de Bousemalaan in en gelijk weer Linksaf de Barckemalaan in
 8. 8. De Barckemalaan blijven volgen tot aan het fietspad (naast speelterrein aan de linkerkant), hier Linksaf het fietspad op en doorlopen tot einde fietspad en ga hier Linksaf Briklaan op
 9. 9. Briklaan uitlopen tot aan de 3de weg en hier Rechtsaf Diligencelaan in( Briklaanhofjes niet meetellen)
 10. 10. Rechtsaf Midwolderweg op en doorlopen tot aan de Oude Zuiderweg en ga hier Rechtsaf
 11. 11. Oude Zuiderweg uitlopen en einde weg Rechtsaf de Oldebertweg op
 12. 12. Doorlopen tot aan de verkeersregelaars en hier Oversteken en doorlopen naar de Rodenburghal

Finish

10 km

 1. 1. Oversteken bij de verkeersregelaars en dan Linksaf de Oldebertweg op en deze uitlopen richting Tolbert en bij de rotonde Oversteken Linksaf naar de Auwemalaan
 2. 2. Deze volgen tot aan de Oldenoert en dan hier Oversteken naar de Beelen
 3. 3. De Beelen volgen tot aan de bocht en ga hier de Onverharde weg (Leuringslaan), kruising met Spant/Eekholt oversteken, doorlopen tot aan 2e kruising (Spant) en hier Linksaf
 4. 4. Weg vervolgen tot aan de Hooizolder en hier Rechtsaf, 2e weg Linksaf Veenderij op en weer Linksaf Veenderij blijven volgen tot 1e weg Rechtsaf Klink op
 5. 5. Daarna 1e weg Linksaf (Splitting) en direkt weer Rechtsaf naar het bruggetje en ga hier overheen en ga hier Linksaf de Tolbertervaart op en gelijk weer Rechtsaf om op de Wissel te komen en aan het eind Linksaf de Zandhoogte op
 6. 6. Deze volgen tot einde en dan Rechtsaf Oude Carolieweg op tot aan 2-sprong en daar ga je met de bocht mee naar Rechts en de Carolieweg op (eventueel links lopen = veilig lopen; eigen beoordeling)
 7. 7. Carolieweg blijf je volgen tot aan de bocht waar je Rechtsaf gaat naar de Halbe Wiersemaweg en loop deze uit tot einde en ga voor de Rotonde Rechtsaf de Holm op, oversteken naar de Hoofdstraat en ga dan bij de Kerk Rechtsaf, Zuiderwg op en daarna Linksaf Oldebertweg op
 8. 8. Blijf de Oldebertweg volgen tot aan de verkeersregelaars en ga hier Oversteken naar de Rodenburghal

Finish

30 mei: Infocentrum Nienoord

5 km

 1. 1. Loop vanaf de start richting Leeksterhoofddiep en ga hier Linksaf naar het fietspad en volg deze tot aan het Bruggetje en ga hier Rechtsaf en volg het fietspad
 2. 2. Einde fietspad Linksaf de Meerweg op
 3. 3. Loop door richting het Restaurant, door de poort gelijk Linksaf de Camping op.
 4. 4. Blijf op het hoofdpad tot einde en ga hier Rechtsaf, aan het eind van het pad Linksaf, pad volgen tot aan het Leeksterhoofddiep
 5. 5. Volg het pad langs het water
 6. 6. Einde pad Rechtsaf over het Bruggetje en gelijk weer Linksaf en het fietspad weer op
 7. 7. Einde fietspad Rechtsaf en loop door naar het Infocentrum

Finish

10 km

 1. 1. Loop vanaf de start richting Haven en ga hier Rechtsaf en dan weer Rechtsaf door de poort van Nienoord
 2. 2. Ga het eerste bruggetje Linksaf langs het Hertenkamp
 3. 3. Aan het einde Rechtsaf achter het Hertenkamp langs
 4. 4. Scheef oversteken en loop achter de voormalige voetbalvelden langs
 5. 5. Over Bruggetje Rechtsaf lopen
 6. 6. In de bocht Links aanhouden tot aan het Leeksterhoofddiep
 7. 7. Ga hier Rechtsaf en loop langs het water
 8. 8. Ga met de bocht mee naar Rechts tot aan het Bruggetje, en ga hier Linksaf en volg het fietspad
 9. 9. Einde fietspad Linksaf de Meerweg op
 10. 10. Loop door tot aan het Restaurant en gelijk Linksaf de camping op
 11. 11. Blijf op het hoofdpad tot einde hoofdpad en ga hier Rechtsaf, aan het eind van het pad Linksaf, pad volgen tot aan het Leeksterhoofddiep
 12. 12. Volg het pad langs het water
 13. 13. Einde pad Rechtsaf over het bruggetje en gelijk weer Linksaf het fietspad weer op
 14. 14. Einde Fietspad Rechtsaf en loop naar het Infocentrum

Finish

31 mei: Pannenkoekenburcht

 

5 km

 1. 1. Loop vanaf de start naar het Hoofdpad en ga hier Rechtsaf, door het hek en 1ste pad Rechtsaf en doorlopen tot 4-sprong en ga hier Rechtdoor, voor de Brandweerkazerne Linksaf de Bult over en dan Rechtsaf het Hoofdpad weer op en doorlopen richting de Borg
 2. 2. Voor de Borg Rechtsaf de singel op en deze uitlopen tot aan de Poort van Nienoord, door de poort Linksaf en gelijk het 1ste pad Linksaf richting Rozentuin, 1ste pad Linksaf richting Prieeltje, en pad volgen, T-splitsing bij de Vijver Rechtsaf en buitenpad blijven volgen richting de gele Nienoord vlaggen
 3. 3. Bij deze vlaggen Rechtsaf, 1ste pad Linksaf en na ong. 50 meter Rechtsaf het Bruggetje over aan het eind van het pad Rechtsaf, pad volgen tot T-splitsing hier Linksaf en doorlopen tot aan de Achteringang van het Familiepark en hier Linksaf tot het einde van het pad ( komt uit op de singel )
 4. 4. Hier Linksaf en de 1ste weg Rechtsaf langs de Vijver, 1ste pad Rechts aanhouden (Verboden Bos) tot het einde van het pad, daar het Bruggetje oversteken en pad Linksaf en Links aanhouden (Vrijerslaantje) en daarna 1ste pad Rechtsaf (Hazepad, langs Sterrebos), einde Hazepad Linksaf en direct weer Rechtsaf (terrein van de camping op), dit pad volgen tot 1ste pad Rechtsaf en Rechtdoor blijven lopen tot einde ingang Camping.

Finish

10 km

 1. 1. Loop vanaf de start naar het Hoofdpad en ga hier Rechtsaf, door het hek en 1ste pad Rechtsaf en doorlopen tot 4-sprong en ga hier Rechtdoor, voor de Brandweerkazerne Linksaf de Bult over en dan Rechtsaf het Hoofdpad weer op en doorlopen richting de Borg
 2. 2. Voor de Borg Rechtsaf de singel op en deze uitlopen tot aan de Poort van Nienoord, door de poort Linksaf en gelijk het 1ste pad Linksaf richting Rozentuin, 1ste pad Linksaf richting Prieeltje, en pad volgen, T-splitsing bij de Vijver Rechtsaf en buitenpad blijven volgen richting de gele Nienoord vlaggen
 3. 3. Bij deze vlaggen Rechtsaf, 1ste pad Linksaf en na ong. 50 meter Rechtsaf het Bruggetje over aan het eind van het pad Rechtsaf, pad volgen tot T-splitsing hier Linksaf en doorlopen tot aan de Achteringang van het Familiepark en hier Linksaf tot het einde van het pad ( komt uit op de singel )
 4. 4. Hier Linksaf en de 1ste weg Rechtsaf langs de Vijver, 1ste pad Rechts aanhouden tot het einde van het pad, daar het Bruggetje oversteken en Linksaf en Links aanhouden, aan het eind Rechtsaf tot 3de pad Links en aan het eind Linksaf de Paralelweg op richting Gemeentehuis
 5. 5. Bij Gemeentehuis Oversteken en de van Panhuyslaan inlopen, volg deze tot einde en ga hier Boveneind Oversteken en dan Linksaf de Kerkweg op en dan de 2de straat Rechtsaf de Wiecken in en dan hier Rechts aanhouden tot einde
 6. 6. Hier Rechtsaf fietspad op richting Nietap, aan einde fietspad Natuurschoonweg Oversteken naar Frans Halsstraat en 1ste weg Rechtsaf Jozef Israëlstraat in en deze doorlopen tot einde, weg Oversteken en fietspad op
 7. 7. Fietspad volgen tot na het bordje “Welkom in het natuurschoon Terheyl”, ga hier rechtsaf het bos in en pad volgen tot aan 4-sprong en ga hier Linksaf
 8. 8. Bij Meester Postemabank Rechtsaf tot aan einde pad en ga hier Linksaf, bospad blijven volgen en gaat over in fietspad, bij Fietspad Linksaf, bij 3-sprong Links aanhouden en fietspad blijven volgen tot aan einde
 9. 9. Natuurschoonweg Oversteken en weg vervolgen tot aan J.P. Santeeweg, ga hier Linksaf richting Leek, en doorlopen tot aan achterkant Flitsverkoop, ga hier Linksaf Parkeerplaats De Schans op en door de Steeg bij Donna en Slijterij Stiekema Linksaf en achter het Witte Kerkje.
 10. 10. De Dam Oversteken richting de Passage bij Heys, voor de Albert Heyn langs en Rechtdoor over het Bruggetje en Oosterheerdstraat Oversteken, Vredewoldplantsoen/Anna van Ewsumstraat uitlopen en Rechtsaf van Panhuyslaan in tot aan einde, Hier bij verkeerslicht oversteken en daar
 11. 11. Linksaf de Paralelweg op en 1ste bospad Rechtsaf en deze uitlopen tot T-splitsing, hier Linksaf en doorlopen tot aan ingang van de Camping

Finish

1 juni: De Dam

5 km

 1. 1. Loop vanaf de start richting de Kerkweg en loop deze helemaal uit (gaat over in Roomsterweg) tot de rotonde, voor de rotonde Rechtsaf en oversteken bij de verkeersregelaars
 2. 2. Volg het fietspad, dat later overgaat in de paralelweg van de Auwemalaan, kruising met Windsingel oversteken, kruising met Beetke van Rasquertstraat oversteken en ga nu de 1ste weg Rechtsaf de Kluftlaan in, T-splitsing Rechtsaf om op de Kluftlaan te blijven
 3. 3. Daarna Linksaf de Richterenlaan in, aan het eind Rechtsaf de Waezenburglaan in en de 2de weg Rechtsaf om op de Oldenoert te komen
 4. 4. Op de Oldenoert de 1ste weg Linksaf de Oranjerie in, kruising oversteken de Romboutstraat in, aan het einde van de straat Rechtdoor over het pad naast het grasveld, aan het einde van dit pad Linksaf de Carel Hieronymuslaan in
 5. 5. Aan het eind Rechtsaf de Waezenburglaan in, Euroweg oversteken en de 3de weg Rechtsaf de Goldbergsingel in, 1ste weg Linksaf de Hulstlaan in en de 1ste weg Linksaf om in de van Panhuyslaan te komen. Kruising oversteken bij de verkeersregelaars en naar het verzamelpunt op het grasveld aan de Rechterkant.
 6. 6. Van uit hier lopen we gezamenlijk naar het centrum (De Dam)

Finish

10 km

 1. 1. Ga vanaf de start richting de Kerkweg, en dan Rechtsaf de Samuel Leviestraat in
 2. 2. Rechtdoor de Vredewoldplantsoen/Lindensteinlaan in en looprichting de Rotonde
 3. 3. Voor de Rotonde Rechtsaf en Euroweg op
 4. 4. 1ste weg Linksaf en Euroweg oversteken Industriepark op langs de Benzinepomp
 5. 5. Rechtdoor en dan aan het eind Rechtsaf
 6. 6. 1ste weg Linksaf de Ewesheim op, langs “de Stapsteen”
 7. 7. Rechts aanhouden de Oldenoert op
 8. 8. 1ste weg Rechtsaf Burgemeester van Waninglaan in tot aan 3-sprong, hier Linksaf Wethouder Iwe Hutstraat op en deze uitlopen tot aan Oldenoert, hier Rechtsaf richting Auwemalaan
 9. 9. Ga hier Linksaf de Auwemalaan op en loop deze uit tot aan Beetke van Rasquertstraat en deze Recht oversteken het fiets- en voetpad op en deze uitlopen tot aan de Rotonde
 10. 10. Rotonde oversteken en gelijk Rechtsaf , Houtsingel Oversteken en Roomsterweg vervolgen
 11. 11. voorbij de Joodsche Begraafplaats bij Huisnummer 17 Linksaf de Brandparken op, Rechtdoor lopen en dan 4de weg Linksaf de Watersingel op
 12. 12. Einde weg bij Brug Rechtsaf en Linksaf en Houtsingel oversteken
 13. 13. Rechtsaf richting de school, voorbij school Linksaf fietspad op en deze uitlopen
 14. 14. Einde fietspad Linksaf de weg weer op, 1ste weg Rechtsaf Schapenweg op, 1ste onverharde weg Linksaf Baggelveld op en uitlopen tot aan de 3-sprong en ga hier Rechtsaf de weg weer op
 15. 15. Einde weg Rechtsaf Kerkweg op, 2e weg Rechtsaf De Wiecken op Links aanhouden hier Linksaf de Schans op, daarna kruispunt oversteken en voorbij het Joodsche Schooltje richting Vredewoldplantsoen, doorlopen tot van Panhuyslaan en bij kruispunt oversteken bij de verkeersregelaars en naar het Verzamelpunt op het grasveld aan de rechterkant.
 16. 16. Vanuit hier gaan we gezamenlijk de laatste meters lopen naar hetcentrum (de Dam)

Finish